Totale portefeuille

Diversificatie en prestaties

31 december 2023

De portefeuille van Brederode is samengesteld uit twee complementaire operationele sectoren: niet op de beurs genoteerde deelnemingen of Private Equity en genoteerde effecten.

De unieke combinatie van die twee portefeuilles maakt het mogelijk de liquiditeitsrisico’s in verband met de niet-opgevraagde verbintenissen in Private Equity optimaal te beheren en globaal toch volledig belegd te blijven.

Concentratie van talenten,
afstemming van belangen en waardecreatie

Private Equity

De Private Equity portefeuille van Brederode is in hoofdzaak samengesteld uit verbintenissen in partnerships van bepaalde duur (10-12 jaar) die het vaakst de naam ‘Limited Partnership’ of ‘Fonds’ krijgen. De beheerders van deze fondsen investeren de opgevraagde bedragen in diverse projecten, die zij vervolgens beheren tot het moment van de verkoop (‘exit’), meestal na 4 tot 7 jaar.
De Brederodegroep neemt in Fondsen deel die overwegend gericht zijn op een buy-outstrategie. Die hebben als doel door middel van een geschikte financiële hefboom (‘leveraged buy-out’) een belang – in principe een meerderheidsbelang – te nemen in al solide ondernemingen die een voorspelbare cashflow hebben en opportuniteiten voor uitbreiding of consolidatie kennen.
Brederode analyseert eveneens alle opportuniteiten om naast de partnerships direct mee te investeren in bepaalde veelbelovende projecten, parallel met bepaalde Fondsen.

De Private Equity activiteiten van Brederode gaan terug tot 1992. Gezien de jarenlange ervaring is Brederode in staat zich te concentreren op de meest veelbelovende projecten en dit dankzij de beste beheerdersteams.

Middellange en lange termijn prestaties op lange

Ter informatie kan de prestatie van Brederode in private equity tijdens de voorbije tien jaar, vastgesteld volgens de IFRSstandaarden en op basis van de jaarlijkse nettokasstromen, als volgt worden samengevat:

(in miljoen €)10 jaar5 jaar3 jaar1 jaar
Waarde in het begin van de periode517,671049,481 554,832 487,51
Kasgeldstromen-28,28-145,28-35,91-62,00
Waarde op het einde van de periode2 636,652 636,652 636,652 636,65
IRR (Internal Rate of Return) (1)19,0%17,9%18,8%3,4%

(1) Intern Rendement (IRR) van het eigen vermogen op basis van de waarde van het eigen vermogen aan het begin en het einde van het boekjaar evenals de netto-uitkeringen (opvragingen) over de periode.

De waarden in het begin en op het einde van het boekjaar zijn de waarden vermeld in de IFRS-rekeningen op basis van de voorlopige informatie die op de einddatum van de rekeningen beschikbaar is. Het verschil met de definitieve waarderingen heeft geen significante invloed op de vermelde prestaties.

Voordelen van de Private Equity

1. Afstemming van de belangen van de betrokken partijen

De belangen van alle betrokken partijen worden optimaal op elkaar afgestemd, dankzij de invoering van incentives om zowel de fondsbeheerders als de leiding van de verworven vennootschappen te motiveren en zo de return on investment voor de aandeelhouders te maximaliseren na een gemiddelde bezitsduur van 4 tot 7 jaar.

2. Waardecreatie op lange termijn
Aangezien de vennootschappen privébedrijven zijn, of dat worden na hun overname, kunnen hun directies strategische initiatieven nemen die een tijdelijke rentabiliteitsverlaging tot gevolg hebben, om de waarderingsverwachting bij verkoop aanzienlijk te verbeteren. Voor een beursgenoteerde vennootschap zijn dergelijke beslissingen soms moeilijk te nemen omdat de markt ze veeleer kan opvatten als “profit warnings” (negatieve waarschuwingen met betrekking tot toekomstige resultaten) dan als een positief signaal dat betere prestaties op lange termijn in het vooruitzicht stelt.
3. Optimalisering van de financiële hefboom
Ondernemingen die door Private Equity fondsen gesteund worden, kunnen opteren voor een optimale structuur “eigen middelen-schulden” in het kader van hun businessplannen, en dit over hun volledige bezitsduur.
4. Nauwgezetheid en discipline
De Raad van Bestuur van een overgenomen vennootschap, doorgaans gecontroleerd door vertegenwoordigers van de fondsbeheerder, focust op een reeks key performance indicators (KPI). Die KPI’s maken het mogelijk de evolutie van de geldstromen, de operationele verbeteringen, het uitvoeringstempo van het businessplan enz. op te volgen en snel eventuele tekortkomingen bij te sturen. Voor de investeerders bieden die praktijken een belangrijke bescherming in geval van onrust, en tegelijkertijd stellen ze de kredietverstrekkers gerust. Ondernemingen die zich toeleggen op Private Equity, kunnen snel reageren, wat een belangrijk concurrentievoordeel is.
5. Concentratie van talenten
Via incentives die transparant worden toegepast op basis van tastbare te leveren prestaties (IRR) slagen de fondsinrichters erin de medewerking te verkrijgen van de beste talenten, zowel voor rekening van hun eigen organisatie als voor die van de vennootschappen waarover ze de zeggenschap verwerven. Uiteindelijk komt dit hun beleggers ten goede.

Spreiding per beleggingsstijl

Uitstaand
31 december 2023

Niet opgevraagde verbintenissen
31 december 2023

Geografische spreiding

Uitstaand
31 december 2023

Niet opgevraagde verbintenissen
31 december 2023

Evolutie van het totaal verbintenissen in Private Equity

(in miljoen €)

2003 202 127 2004 218 122 2005 263 173 2006 270 271 2007 304 321 2008 309 313 2009 363 306 2010 464 261 2011 512 300 2012 525 287 2013 518 326 2014 628 453 2015 719 532 2016 795 673 2017 878 699 2018 1049 894 2019 1300 1059 2020 1555 991 2021 2344 1016 2022 2488 1255 2023 2637 1198 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Niet-opgevraagde verbintenissen Belegd bedrag

Evolutie van de Kasgeldstromen

(in miljoen €)

2003 40 -55 2004 74 -51 2005 114 -64 2006 125 -82 2007 115 -99 2008 38 -100 2009 18 -35 2010 77 -93 2011 104 -90 2012 147 -114 2013 151 -82 2014 180 -132 2015 202 -138 2016 187 -167 2017 196 -219 2018 232 -224 2019 257 -316 2020 272 -323 2021 533 -505 2022 366 -368 2023 288 -378 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 Uitkeringen Opvragingen Nettokasgeldstromen

Spreiding van Private Equity investeringen per inschrijvingsjaar
(« vintage year »)

Uitstaand

Niet opgevraagde verbinrenissen

Onze belangrijkste partners in Private Equity

The Carlyle Group

EQT

Ardian

Catterton Partners

HIG Capital

Providence Strategic Growth

Bain Capital

Vista Equity Partners

Genstar Capital

Alpine Capital

Lijst met belangrijkste beheerders in Private Equity

op 31 december 2023 (in miljoen €)

BeheerdersStand tegen de reële waardeNiet-opgevraagdebedragenVerbintenissentotaal
CARLYLE/ALPINVEST165,2785,97251,24
EQT144,1260,04204,15
ARDIAN126,4163,11189,52
L-CATTERTON121,4459,23180,67
HIG96,1177,12173,23
PSG98,2967,81166,11
BAIN90,2457,61147,86
VISTA95,4540,54135,99
GENSTAR99,1633,62132,78
ALPINE57,5645,99103,55
HARVEST73,4030,02103,42
BV66,7435,15101,89
ARLINGTON77,7223,80101,52
AMERICAN SECURITIES82,0311,7693,79
BC81,0411,3492,38
STONEPOINT67,0824,9892,06
HGGC69,4713,3982,86
JF LEHMAN57,8420,9578,79
PAI41,3432,9074,25
CVC/GLENDOWER29,2141,4870,69
PROVIDENCE43,4226,2169,62
UPFRONT59,339,6568,98
MERCATO57,7211,2268,94
COMMITTED ADVISORS45,6023,0268,62
TRITON45,7719,7165,48
ANDEREN644,87271,47916,35
TOTAAL2 636,651 198,093 834,74
De 25 belangrijkste beheerders in de lijst hierboven vertegenwoordigen 76% van de totale verbintenissen

De bovenstaande evaluatie is gebaseerd op de niet-geauditeerde waarderingen per 31 december 2023, die 89% van de portfolio vertegenwoordigen.

Kwaliteit, diversificatie en liquiditeit

Beursgenoteerde effecten

De portefeuille beursgenoteerde effecten is geconcentreerd in een twintigtal kwaliteitsondernemingen. Hij wordt nauwlettend beheerd om zijn defensieve karakter te verenigen met de rentabiliteits-, liquiditeits- en groeidoelstellingen.

Spreiding van de portefeuille beursgenoteerde aandelen

Per sector
31 december 2023

Prestatie per investering en per activiteitdomein op 31.12.2023

Omschrijving(€ mil) %
Technologie476,5033,2%
Samsung Electronics Co., Ltd. produceert elektronische producten voor consumenten en de industrie halfgeleiders, PC’s, randapparatuur, monitors, televisies en huishoudapparaten zoals airconditioners en magnetronovens. De vennootschap produceert tevens toegangssystemen voor het internet, telecommunicatieapparatuur en mobiele telefoons.79,7040,4%
MasterCard, Inc. levert betaaloplossingen dankzij zijn krediet- en debetdiensten en betaalprogramma’s van financiële instellingen. De vennootschap biedt transactiediensten voor debet- en kredietkaarten aan evenals giraal geld, automatische loketten en reischeques.121,1818,9%
De vennootschap Intel ontwikkelt, fabriceert en verkoopt informaticaonderdelen en verwante producten. De belangrijkste producten zijn microprocessors, muistoestellen, geïntegreerde processors en microcontrollers evenals geheugenkaarten, grafische producten, netwerk- en communicatieproducten, besturingssoftware, conferentiesystemen en producten voor digitale beeldvorming.51,2585,9%
Relx PLC levert oplossingen voor professionele klanten uit verschillende sectoren. De Vennootschap publiceert informatie voor de wetenschappelijke, medische, juridische en zakelijke sectoren. Relx bedient klanten over de hele wereld.84,7241,2%
Alphabet Inc. is een houdstermaatschappij. Via haar dochterondernemingen biedt het: webzoekhulpmiddelen, advertenties, kaarten, softwaretoepassingen, mobiele besturingssystemen, inhoud voor het publiek, zakelijke en commerciële oplossingen en computerhardware103,3845,7%
Prosus N.V. biedt internetdiensten aan. Ze richt zich op investeringen in internet- en technologiebedrijven, digitale media en elektronische detailhandel. Ze heeft klanten over de hele wereld.22,62-8,5%
Alibaba Group Holding Limited opereert als een houdstermaatschappij. Het bedrijf levert internetinfrastructuur, elektronische handel, online financiële en internetinhoudsdiensten via haar dochterondernemingen. Alibaba Group Holding biedt haar producten en diensten wereldwijd aan.13,65-15,1%
Investeringsmaatschappijen205,080,7%
Sofina SA is een investeringsvennootschap die op de beurs van Brussel is genoteerd.82,6911,2%
Brederode S.A.122,38-5,4%
Gezondheidszorgen120,6011,1%
Novartis AG fabriceert farmaceutische en gezondheidsproducten voor het grote publiek, met inbegrip middelen tegen cardiovasculaire aandoeningen, ademhalingsmoeilijkheden en infectieziektes, interne en urologische aandoeningen, producten op het gebied van oncologie, dermatologie, gezichtsvermogen, artritis, vaccins, diagnoses en diergeneeskunde.75,0817,0%
Sanofi is een wereldwijde, farmaceutische vennootschap die het onderzoek, de ontwikkeling en de fabricage van medicamenten en vaccins tegen cardiovasculaire aandoeningen, trombose, metabolismestoringen, tumoren, het zenuwstelsel en interne geneeskunde verzekert.45,522,5%
Verbruiksgoederen217,301,3%
Unilever NV fabriceert merkproducten en consumptiegoederen zoals voedingsmiddelen, detergenten, parfums, verzorgings- en huishoudproducten. De vennootschap heeft eveneens een notering op de beurs van Londen.79,85-2,8%
Nestlé SA is een internationale vennootschap die een ruime waaier aan voedingsproducten produceert en verkoopt. Deze produceert melk, chocolade, suikerwaren, mineraalwater, koffie, room, kruiden en diervoeding.71,07-0,9%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE is een gediversifieerde groep van luxegoederen. Het bedrijf produceert en verkoopt wijn en cognac, evenals parfums, cosmetica, bagage, horloges en sieraden.66,399,5%
Electriciteit196,1324,9%
Iberdrola S.A. produceert, verdeelt, commercialiseert en verkoopt elektriciteit aan het Verenigd Koninkrijk, de V.S., Spanje, Portugal en Latijns-Amerika. De vennootschap is gespecialiseerd in schone energie, in het bijzonder windenergie. 103,5812,8%
Enel SpA opereert als een geïntegreerd elektriciteits- en gasdistributiebedrijf. De onderneming produceert, distribueert en verkoopt elektriciteit en gas. Enel biedt ook elektrische transport- en opslagdiensten. Enel bedient klanten wereldwijd. 92,5441,7%
Varia61,078,2%
Royal Bank of Canada is een gediversifieerde financiële dienstverlener, zoals bedrijven en retailbankiers, vermogensbeheer, verzekeringen, investment banking en transactieverwerking. Haar diensten aan particulieren, bedrijven, de publieke sector en institutionele klanten worden wereldwijd aangeboden. 61,077,3%
Andere deelnemingen < € 10 MM n.a
TOTAL1 276,6816,3%

Portefeuille op 31.12.2023

Effecten (in miljoen €)Aantal aandelenISIN-code
Technologie
Mastercard313 950US57636Q1040
Alphabet (C)810 611US02079K1079
Relx2 367 465GB00B2B0DG97
Samsung Electronics (GDR)58 790US7960508882
Intel1 127 000US4581401001
Prosus838 134NL0013654783
Alibaba194 587US0160W1027
Verbruiksgoederen
Unilever1 820 684NL0000009355
Nestlé674 872CH0038863350
LVMH90 503FR0000121014
Investeringsmaatschappijen
Brederode1 204 575LU1068091351
Sofina366 863BE0003717312
Electriciteit
Iberdrola8 726 618ES0144580Y14
Enel13 751 056IT0003128367
Gezondheidszorgen
Novartis819 200CH0012005267
Sanofi507 100FR0000120578
Varia
Royal Bank Of Canada667 300CA7800871021
Andere deelnemingen < € 10 MM (3)n.a.

(3) De rubriek ‘andere deelnemingen’ bevat voornamelijk beursgenoteerde aandelen, verdeeld door bepaalde Private Equity-fondsen.