Brederode is een internationale investeerder in risicokapitaal waarvan de aandelen genoteerd zijn op de gereglementeerde markten van Euronext Brussel en de Beurs van Luxemburg.

Brederode

Missie en strategie

De missie van Brederode is om op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders. De portefeuille kan worden opgesplitst in twee complementaire sectoren: niet op de beursgenoteerde deelnemingen of “Private Equity” en genoteerde effecten. De aantrekkingskracht van Private Equity houdt nauw verband met de mogelijke hoge rentabiliteit ervan, een rentabiliteit die doorgaans hoger ligt dan op de beurs.

Afgezien van de eigen rentabiliteit wordt de portefeuille van beursgenoteerde aandelen bovendien beschouwd als een ultieme financieringsreserve ter ondersteuning van de Private Equity. Hij wordt zoals voorheen nauwlettend beheerd in een streven om zijn defensieve karakter te verenigen met de rentabiliteits-, liquiditeits- en groeidoelstellingen.

Brederode is vandaag een van de weinige in Private Equity gespecialiseerde vennootschappen die op de beurs genoteerd zijn en die in eigen beheer werken, uitsluitend in het belang van de aandeelhouders.

Brederode beschikt bovendien over een stabiele aandeelhoudersstructuur en de belangrijkste bestuurders zijn tevens aandeelhouders. Op die manier kan de onderneming met vertrouwen vanuit een langetermijnvisie werken zonder zich door verstorende externe factoren te laten beïnvloeden of aan kortetermijndenken te doen.

Ten slotte liggen de bestuurskosten lager dan doorgaans op de markt het geval is en beschikt Brederode over een gestroomlijnde bestuursstructuur.

Bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt de vennootschap als een college en is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering die de bestuurders benoemt en ontslaat. De raad van bestuur handelt in het belang de aandeelhouders en dient te waken over het welslagen de vennootschap op lange termijn.

Samenstelling van de raad van bestuur:

  • Pierre van der Mersch, voorzitter (AV 2026)
  • Luigi Santambrogio, afgevaardigd bestuurder (AV 2026)
  • Nicolas-Louis Pinon, bestuurder (AV 2029)
  • Axel van der Mersch, bestuurder (AV 2026) (**)
  • Bruno Colmant (AV 2026) (*)
  • René Beltjens (AV 2025) (*)

(*) Onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder

(**)  niet-uitvoerend bestuurder

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De bepaling en de controle van het algemene beleid en de strategische doelstellingen van zowel de vennootschap als de groep evenals hun investeringsbeleid behoren tot het takenpakket van de raad van bestuur.

Dagelijks beheer

De raad van bestuur vertrouwt de dagelijkse leiding van de vennootschap toe aan de afgevaardigde bestuurder die die eveneens is belast met de contrôle en de opvolging van de door de raad van bestuur geïdentificeerde risico’s.

Uitvoerende bestuurders :

  • Pierre van der Mersch, voorzitter
  • Luigi Santambrogio, afgevaardigde  bestuurder
Comité belast met de audit, good governance en het risicobeheer

Het comité belast met de audit, good governance en het risicobeheer dient de raad van bestuur bij te staan in zijn taak met betrekking tot financiële verslaggeving, de controle in de meest ruime zin van het woord en het risicobeheer.

Leden van het comité :

  • Bruno Colmant, voorzitter
  • René Beltjens

Publicaties

Jaarlijkse financiële verslagen

Transparantie op de prestaties van investeringen

Investor relations

Kalender

06/06/2024

Tussentijdse verklaring

12/09/2024

Halfjaar persbericht - Rekeningen op 30 juni 2024

05/12/2024

Tussentijdse verklaring